Arbeid

Ettersom jeg jobber i helsevesenet så er det ikke mye jeg kan si om jobben. Tross alt kan noen pårørende komme til å lese det jeg har skrevet og kanskje lure på om det handler om dem.

Selv om det jeg skriver kanskje er ment som eksempler og ikke er direkte hentet fra virkeligheten, så vil tvilen være der. Dette ønsker jeg ikke. Så jeg kommer ikke til å skrive mye om jobben.

Det jeg kan si er at jeg elsker jobben min. Den er givende fordi jeg møter folk som jeg kan hjelpe å få en bedre hverdag. Enten gjennom konkret hjelp, rådgiving eller ved å sende dem videre til andre instanser som er spesialister. Det er også svært givende å ha mange gode kollegaer som er rause med råd og støtte. Dette er for meg helt essensielt fordi kollegaer er de du snur deg til hvis du har en dårlig dag eller det har skjedd noe på jobben.

På min jobb så er det sosiale viktig og jeg må si at det er dette som gjør at jeg trives ekstra godt der. Jeg anbefaler alle å jobbe med det sosiale på arbeidsplassen, legge til rette for aktiviteter utenfor arbeidsplassen og. Jeg har tro på at dette hjelper på svært mange av arbeidsplassers utfordringer, fra problemer med høyt sykefravær til mobbing på arbeidsplassen.